Events by day: 31.12.2018
Mon 10 GRU
Wed 12 GRU
Sat 15 GRU
Wed 19 GRU
Sat 22 GRU
Mon 24 GRU
Sun 30 GRU
Mon 31 GRU
A Sejm Postponed. Extraordinary Sejm in Warsaw. 1712-1713.
Sejmiks convened in September 1712 to the purpose of resolving new guidelines for former deputies. Sejm sessions re-commenced on December 31st 1712. Lord Lithuanian Field Hetman Stanisław Denhoff was elected Speaker. The Sejm was broken by Michał Puzyna, incited by Lithuanian hetman Ludwik Pociej, and concluded on February 21st 1713. See: W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożytnej, vol. 2, Warsaw 1986; J. A. Gierowski, Między saskim absolutyzmem a złotą wolnością. Z dziejów
Read more